Vill du ha ett sunt & energismart hus

Energismartare Hus är företaget som vill hjälpa dig till ett sundare hus med lägre energikostnad. Vi har funnits sedan 2011 och erbjuder konsulttjänster och installationstjänster inom energieffektivisering och inomhusklimat. Jag som driver
företaget heter Rikard Eriksson och har bakgrund som civilingenjör inom inomhusklimat och energieffektiva byggnader och har en bred kompetens och erfarenhet inom byggområdet, med en särskild passion för sunda och energieffektiva hus. Energismartare Hus är det lilla företaget som med hög kompetens och personlig service möter era behov på ett snabbt och träffsäkert sätt. Vårt mål är att med kunskap och kreativitet hitta lösningar som är bra för både huset, plånboken och miljön.

Energieffektivisering

Vi erbjuder en rad tjänster inom energieffektivisering, vilka alla syftar till att snabbt och effektivt hitta de viktigaste åtgärderna för varje enskilt objekt.

Mätning av inneklimat

Att mäta är att veta. Att få svart på vitt gör att du snabbt hittar rätt åtgärder och undviker de onödiga. Och kan sova gott om natten.

Installation och projektering

Vi arbetar med ett antal väl utvalda system, produkter och lösningar som ger ett Energismartare hus.

Energieffektivisering

Energikollen

Vi besöker ert hus och hjälper er hitta de mest effektiva energisparåtgärderna, undvika dyra misstag, prioritera olika åtgärder samt få till en väl fungerande helhet som både huset och plånboken mår bra av. Tydlig åtgärdsrapport med prioriteringsordning. Pris för villa från 2990 kr.

Energikartläggning BRF/hyresfastighet

Kartläggning av fastighetens energianvändning. Lösningsförslag som tar hänsyn till både investeringskostnad, driftsekonomi och inomhusklimat (komfort, luftkvalitet, hälsoaspekter). Vid behov används effektiva verktyg såsom värmekamera och fjärravlästa inneklimatmätare för att utreda frågeställningar och skaffa bra beslutsunderlag. Ring för offert.

Termografering

Scanning av byggnaden med högkvalitativ värmekamera, inifrån och utifrån. Rapport med tydliga bilder och konkreta åtgärdsförslag. Pris från 2490 kr.

Energirådgivning inför fastighetsköp

Står ni inför beslut om att köpa en fastighet? Vi hjälper er utvärdera köpet utifrån ett byggnadstekniskt och driftsekonomiskt perspektiv så att ni vet vad ni har att vänta. Vi granskar prospekt, energideklaration och ev. besiktningsprotokoll samt besöker vid behov byggnaden på plats. Vad bör ni se upp med? Vilka åtgärder kommer behöva göras och vad kostar de? Vilka energibesparingsåtgärder är lämpligast, osv. Pris från 1990 kr.

Energirådgivning vid nybygge

Ska ni bygga nytt? Vi guidar er i valen kring uppvärmning, ventilation, fönster, isolering, mm och ser till att ni får en bra helhet som både ni, huset och plånboken mår bra av. Vi vet hur olika val påverkar initial kostnad, energianvändning, komfort, fuktsäkerhet, driftsäkerhet osv. Vi kan även hjälpa er göra huset mindre känsligt för elavbrott och höga elpriser. Pris från 1990 kr.

Mätning av inneklimat (mättjänster)

Luftkvalitémätning

Hur mår ditt hus

Med hjälp av modern teknik mäts viktiga parametrar som temperatur, relativ fuktighet, koldioxid, radon, VOC (flyktiga organiska ämnen) med mera, även från avstånd. Detta gör att man snabbt kan hitta viktiga åtgärder för bättre komfort, inomhusmiljö och energieffektivitet. Utförda åtgärder kan även följas upp för att stämma av att de fått avsedd effekt.  Pris från 2490 kr.

Fuktmätning krypgrund/vind

Långtidsmätning av luftfuktigheten ger svart på vitt om det behövs åtgärd eller ej. Mår grunden bra, räcker det att lägga plast på marken eller behövs någon form av avfuktning? Pris 1490 kr för 6 månaders mätning inkl. analys och enkel rapport.

Övervakning av fuktighet

Ligger ni i riskzonen för att behöva avfuktning i grunden eller på vinden? Vi kan med hjälp av fjärravlästa mätare hålla koll åt er. Långtidsmätning ger svart på vitt om det behövs åtgärd eller ej och i så fall hus stor åtgärd.

Installation och projektering

Ventilationsinstallation

Vi arbetar med marknadens troligen mest energismarta ventilation från tyska Inventer. Diskret installation, låg energiförbrukning och hög värmeåtervinning. Läs mer på https://www.energybuilding.se/ och ring oss för system- och prisförslag.

Vi erbjuder också produkter och lösningar för förstärkt självdrag, såsom termostatstyrda friskluftsventiler och tystgående badrumsfläktar, samt värmeflyttare.

Ventilationsprojektering

Vi kan hjälpa till med projektering alternativ ventilation i form av förstärkt självdrag, hybridventilation och termitventilation.

Radonsanering

Radonsanering handlar i många fall om att helt enkelt öka luftomsättningen i ett hus. Om radonet kommer från byggnadsmaterialet och radonhalterna inte är anmärkningsvärt höga kan det ofta räcka med att förstärka självdraget eller att installera ett mindre decentraliserat system med återvinning. Ring oss för att se om vi kan hjälpa er!

© Copyright 2024